Ришар Жари

Ришар Жари е икономист по образование, той е консултант, признат специалист по европейско финансиране и дългогодишен партньор на FranceAgriMer. През 2006 г. създава в Монпелие, Франция, консултантската фирма ALBATROS. Президент е на мрежата PROVEO, която включва още пет структури във Франция и Брюксел, присъединили се между 2007 г. и 2011 г. През 2012 г. Albatros Europe Consulting се инсталира в София.

Специфичните познания на Albatros Europe Consulting в областта на стратегическото управление на финансиранено по европейските програми, пo-специално ОСП Вино, превръща публичното финансиране в оръжие за стратегическо развитие на конкурентоспособността. Ришар Жари сътрудничи от няколко години с Веселин Тенчев – консултант по международно развитие на фирмите – по отношение на различни проекти в България. Това сътрудничество се конкретизира в инициативата AlbatrosEuropeConsulting.