Веселин Тенчев

Веселин Тенчев е консултант, специалист по международно развитие на фирмите. Базиран в Южна Франция, част от професионалните му ангажименти са свързани с винопроизводители, желаещи да излезнат на външни пазари, както и с Vitisphere–медийният лидер във винения бизнес във Франция. Канен е в дегустационни комисии на международния салон за био вина MillésimeBio.

През 2011 и 2012 г. организира щанд с френски производители на салона Винария. Член е на асоциацията на френскоговорящите консултанти и е дълогодишен секретар на професионалната камара на консултантите в региона Лангдок Русийон. Пунктуално преподава в университети и висши училища по програми свързани с консултантската дейност и интеркултурния мениджмент. От няколко години сътрудничи с Ришар Жари – консултант по европейско финансиране – по отношение на различни проекти в България. Това сътрудничество се конкретизира през 2012 г. в инициативата AlbatrosEuropeConsulting.